صفحه اصلي روايتگر http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
سايت ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
سازمان ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
مجلات http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
وبلاگ ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
فيلم ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
گروه هاي تبليغي http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
نرم افزارها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
رسانه ها و مطبوعات http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/
صفحه اصلي http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdTa3AlMmZ0aU5RRzQlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1BeDk2MURSelpZOCUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رسانه هاي شهدايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
پرواز در شب

پرواز در شب

يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به ادامه مطلب

پرواز در شب
منوي بخش ها
پربازديدها
رسانه هاي شهدايي
خرم، ولي خونين
مركز اسناد انقلاب اسلامي در اين كتاب اوضاع و تحولات شهرهاي مرزي جنوب و غرب كشور (خرمشهر) در دوره‌ي جنگ تحميلي را بررسي نموده و در پايان، اسناد و تصاويري از آن دوران به چاپ رسيده است.
معرفي كتاب
كتاب شناسي امام خميني (ره) و دفاع مقدس

مهم‌ترين كتاب‌هايي كه در فاصله سال‌هاي 1359 تا 1388 در باره نقش رهبري حضرت امام خميني‌(ره) در دفاع مقدس منتشر شده‌اند، عبارتند از:

ـ چگونه جنگيدن را از امام بياموزيم / ارتش جمهوري اسلامي ايران.* ـ پرتو خورشيد / سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

سربازي با گلوله برفي
مجموعه شعر با مضامين جنگ و دفاع مقدس است .اين كتاب شامل چهل و دو قطعه شعر مستقل است اما اين كتاب به نظرم يك منظومه است . اين منظومه زندگي كودكي را روايت مي كند كه هم زمان با نطفه بستن جنگ پا به عرصه ي منظومه( بخوانيد جهان) مي گذارد
معرفي كتاب
آشنايي با دفاع مقدس
تحليلي است درباره اهداف سياسي و دفاعي جنگ هشت ساله ايران و عراق و علل وقوع آن. در اين پژوهش ضمن بررسي نحوه تجاوز ارتش عراق به ايران با در نظر گرفتن اهداف اقتصادي، سياسي و نظامي به نقش برخي از قدرت‏هاي بزرگ در وقوع جنگ بين اين دو كشور اشاره شد.
معرفي كتاب كالك هاي خاكي - دفتر يكم
شامل خاطرات «سردار عزيز جعفري» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه در قالب مصاحبه و گفت‌وگو تدوين شده است. اين كتاب خاطرات جعفري را از مقطع تولد در تابستان ۱۳۳۵ تا تابستان ۱۳۶۱ يعني زمان فتح خرمشهر شامل مي‌شود.
معرفي كتاب
بازمانده از سفر
نويسنده كتاب كه از سال‌ها تجربه جنگ تحميلي برخوردار، و جانباز شيميايي است، در اين كتاب خاطرات خود را به رشته تحرير كشيده است. ضمن آن كه در كتاب واژه‌هاي جبهه، رزمنده، سنگر، پوتين، سربند، نخل، نيزار، شهيد و پلاك توصيف شده است. صفحات پاياني شامل عكس‌هايي از نويسنده است.
معرفي كتاب
خورشيدهاي بي غروب قبيله عشق
در مجموعه‌ي حاضر، شعرهايي با موضوع "جنگ تحميلي" عمدتا در قالب سپيد و نيمايي سروده شده‌اند. از جمله‌ي اين شعرها عبارت‌اند از: خورشيدهاي بي‌غروب؛ معجزه‌ي نگاه؛ جاودانه؛ پيوند؛ سرود سبز ميلاد؛ حديث ارغواني عشق؛ سالار جان‌بركفان؛ بچه‌هاي "صفا"؛ شعر شهادت؛ شميم عشق؛ با بال‌هاي حماسه و عشق؛ ستار‌ه‌هاي سرخ؛ ميلاد خون؛ خرمشهر سبز؛ و حنجره‌هاي عاشق.
روزهاي آخر
اثر حاضر سي و هشتمين شماره از مجموعه ((خاطرات جنگ)) است كه در آن خاطرات نويسنده، به ترتيب تاريخي، در ماه‌هاي پاياني جنگ تحميلي، در دو رشته عمليات: ((بيت‌المقدس 7)) و ((غدير)) به رشته تحرير درآمده است .كتاب با تصاويري از هم رزمان نويسنده در جبهه‌هاي جنگ پايان مي‌پذيرد.
زندان الرشيد
مشتمل بر خاطرات سردار علي‌اصغر گرجي‌زاده؛ رييس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار شهيد علي هاشمي دوران از دوران جنگ و اسارت است. شروع خاطرات اين كتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است كه با محوريت حوادث زندان الرشيد ادامه مي‌يابد 
معرفي كتاب
حضور ماندگار
كتابي كه پيش رو داريد حاوي گزيده‌اي از خاطرات و حوادث جنگ و جبهه هشت سال دفاع مقدس ايران و عراق است. همچنين در پايان كتاب چند كلام گهربار از حضرت امام خميني (ره) درباره‌ي جنگ به چاپ رسيده‌است. صدام در برابر پيروزي رزمندگان فاو، حملات رژيم سابق عراق به مراكز فرهنگي، تاريخچه‌ي جنگ شيميايي، ژنرال‌هاي جوان جنگ تحميلي، محاصره، ابرقدرت اسلام و ... برخي عناوين موضوعات كتاب است
معرفي كتاب
نقد و تحليل شعر دفاع مقدس
كتاب حاضر، نقد و تحليلي است از اشعار دوران جنگ كه با يك مقدمه و هفت فصل سامان يافته است .در مقدمه پس از ارزيابي شعر از دو بعد ((قالب و ساختمان)) و ((معنوي ـ محتوايي))، نكته‌هايي در باب ويژگي‌هاي شعر جنگ ذكر مي‌شود. فصل‌هاي كتاب عبارت‌اند از: عرهاي تحليلي اين مجموعه در قالب مثنوي، رباعي، شعر نو، قصيده و غزل گردآمده است .)).
معرفي كتاب
خادمين حسين (ع)
مردم كشور ايران در طي 8 سال جنگ تحميلي از سوي عراق سختي‌هاي فراوان كشيدند و شهداي بسياري را به جامعه تقديم كردند. در طي اين سال‌ها مردم از جوان و پير، كوچك و بزرگ، زن و مرد به طور داوطلب عازم جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها شدند تا از خاك و آب ايران و از مرزهاي آن دفاع كنند.
معرفي كتاب
جبهه‌اي نو در فرهنگ‌شناسي ايران
نخستين جلد از كتاب "جبهه‌اي نو در فرهنگ شناسي ايران "حاوي سي مقاله در نقد و بررسي و تمجيد مجموعه كتاب‌هاي "فرهنگ جبهه "است .عناوين تعدادي از مقالات اين مجموعه بدين قرار است :دفترك لاغرك/ بهاء‌الدين خرمشاهي ;تركيبي از عشق و درك/ دكتر عباس حري ;راهي به بازيابي لحظه‌ها/ دكتر توران ميرهادي ;
معرفي كتاب
از حماسه و عشق
اين نوشتار به تحليل و بررسي شعر دفاع مقدس با موضوع مفاهيم عاشورايي اختصاص دارد. بخش اول شامل شعرهايي است با موضوع عبادت در دفاع مقدس. در بخش دوم اشعاري چند با مفهوم شهيد و شهادت و با توجه به قيام كربلا، تحليل شده است.
معرفي كتاب
خط شهادت
مروري است بر حوادث دوران انقلاب و دفاع مقدس و عوامل پيروزي و پيشرفت آن. در نوشتار حاضر سعي شده است حوادث مهم انقلاب اسلامي ايران به ويژه ايثارگري‏هاي بسيجيان و اقشار مختلف مردم كه منجر به پيروزي و پيشرفت انقلاب اسلامي شده است، به تصوير كشيده شود. نگارنده روح شهادت‏ طلبي در ميان جوانان بسيجي ايران را وصف ناشدني ارزيابي كرده و با استفاده از اشعار و تعابير لطيف ادبي ايثارگري اخلاص و شهادت‏طلبي آنان را وصف مي‏نمايد و اسوه مردم ايران را در كسب اين روحيه شهادت‏طلبي عاشورا و قيام امام حسين (ع) معرفي مي‏كند
معرفي كتاب
با فاتحان فاو
اين مجموعه مشتمل بر خاطراتي است در ارتباط با نبرد "فاو" در جنگ تحميلي عراق كه با اشعاري چند به طبع رسيده است
معرفي كتاب
بررسي تطبيقي موضوعات پايداري در شعر ايران و جهان
در مقدمه كتاب، تعريفي از ادب و شعر پايداري، نيز تلفيقي از آن با فرهنگ ديني، به دست داده مي‌شود ;آن گاه در فصل اول اين موضوعات مطرح مي‌گردد" :جنگ از منظر دين و فلسفه "(جنگ در اسلام، جنگ در آيين يهود، جنگ در آيين مسيح، جنگ در آيين‌هاي فلسفي شرق و غرب، و جنگ در آيين‌هاي پيش از اسلام)
معرفي كتاب
دردنوشان بلا
در اين كتاب، شرح زندگي و خاطراتي از سه برادر شهيد جنگ تحميلي به نام "حسن صابري"، "حسين صابري" و "عباس صابري" از زبان خانواده و هم‌رزمان ايشان بازگو شده است
معرفی کتاب
بر بلندای شلمچه
فصل نخست این کتاب، مروری است بر وقایع جنگ تحمیلی و عملیات "کربلای پنج" که در نگاهی کلی، بررسی گردیده است. فصل دوم، مربوط به آشنایی با منطقه‌ی عملیات است که ضمن آشنایی اجمالی با کشور عراق، وضعیت جغرافیایی و نظامی و به خصوص موقعیت "شلمچه" و اقدامات دشمن در مسلح کردن منطقه، ترسیم شده است.
روي نقطه پراكندگي
اين اثر شامل خاطرات تلخ و شيرين نويسنده با ثبت تاريخ و محل وقوع آن‌ها، از دهه 1350 و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، استخدام در ارتش، جنگ تحميلي و عمليات مرصاد است.
تله‌ فيلم اولين شهيد روحاني دفاع مقدس با نام «شيخ شريف» ساخته مي شود
به گزارش واحد خبر روايتگر، ا، روابط عمومي بسيج رسانه ملي اعلام كرد
معرفي كتاب
ايران و حقوق بين‌الملل
در كتاب حاضر برخي مسائل ايران با كشورهاي همجوار با توجه به مقررات حقوق بين‌الملل بحث و بررسي مي‌شود .كتاب از سه قسمت اصلي تشكيل شده كه طي آنها از حاكميت ايران به جزاير ايراني تنب و ابوموسي، از تماميت ارضي ايران در قبال توسعه طلبي‌هاي عراق و نيز از حقوق ايران در آب‌هاي خليج فارس دفاع شده است .
ادامه مطالب